...

Jesteśmy otwarci w soboty!

UWAGA !!!

Wprowadzamy w rozkład dnia przyjmowania lecznicy tzw. PRZERWĘ ZABIEGOWĄ.

Jak większość naszych klientów wie, w Skawinie, w ciągu tygodnia przeprowadzamy zabiegi w godzinach 13-15.

Uznaliśmy, że dla dobra naszych pacjentów, poprosimy Państwa o nie przychodzenie z regularnymi wizytami w tych godzinach.

Zależy nam na jak najlepszej opiece zarówno przy zabiegu jak i w trackie wizyty, więc w trosce o Państwa czas prosimy o omijanie tych godzin.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.